Türkan KARAKAŞ
Birim
Rektörlük
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü